A Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör fennállása óta minden év májusában egy 3 napos nyári szabadegyetemet rendez Hajdúböszörményben, Kárpát-medencei magyar irodalmi műhelyek képviselőinek részvételével, bemutatva a folyóiratok és könyvkiadók helyzetét, ezen felül szó van ilyenkor a regionális egyéni küzdelmekről, a tehetséggondozás számos módozatáról. A problémák és kihívások áttekintése mellett a konferencia célja az is, hogy a Kárpát-medence különböző pontjain működő alkotói közösségek jobban megismerjék egymás munkáját és tehetségeit.

Ezen felül meghívást kapott több internetes kulturális portál szerkesztősége is (kortarsonline, kulter.hu, szifonline, A Vörös Postakocsi), hiszen az irodalmi értékek felmutatásában és megőrzésében ma már nélkülözhetetlen tevékenységet folytatnak, nem beszélve arról, hogy a fiatalabb nemzedékek túlnyomó többsége inkább már ezekről a fórumokról tájékozódik, mintsem a hagyományos nyomtatott lapok hasábjairól. Mégis megfigyelhető, hogy egy print irodalmi folyóiratban még mindig nagyobb rangot jelent megjelenni, mint egy portálon vagy internetes folyóiratban.

A nyomtatott folyóiratok olvasóinak célcsoportja talán nagyobb részben a közép-és idősebb korosztályokat érinti. Nem csupán azért, mert ők azok, akik még ragaszkodnak a „hagyományos” olvasáshoz, de talán jobban beléjük rögzült a lapozás mechanikája. Ami jelentős előnnyel jár, hiszen a nyomtatott irodalmat a meghittségig és megszállottságig lehet szeretni, és több szálon is kötődik az olvasott szöveghez maga az olvasó. A tematikai összefüggések is hangsúlyosak ez esetben, és egy lap borítója például jelentős erőt képvisel nem csak a visszalapozás színterén, de az ismétlés és újraolvasás szerepénél is. Előny még ez esetben a „testiség” kérdése, az organikus jelenlét is. Tapintás, illat, szerves vizualitás. Mind-mind jelentős előnyt tulajdonít ennek az olvasási formának. Ha a nyomtatott folyóirat kultúra hátrányait vesszük számba, az arra a kérdésre is választ ad, mi az online olvasás, illetve publikáció előnye. A legerőteljesebb hatás a gyorsaság, a frissesség. Erre nem minden esetben képes egy nyomtatott folyóirat.